നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകാനും ഒരു ഫോൺ കൺസൾട്ടേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ വഴിത്തിരിവുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ, വഴിത്തിരിവുള്ള അവസരങ്ങൾ, അസാധ്യമെന്നു തോന്നുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള തെളിയിക്കപ്പെട്ട തന്ത്രങ്ങൾ, സങ്കീർണ്ണമായ ബിസിനസ്സ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉത്തരങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ടെലിഫോൺ കൺസൾട്ടേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക. World Trade Exchange (WTE) ഇന്ന് കൺസൾട്ടന്റുകൾ!

ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ഇതാ

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യും?

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ലക്ഷ്യങ്ങളും ദർശനങ്ങളും നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും വിചാരിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ കൈവരിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ, വഴിത്തിരിവുള്ള അവസരങ്ങൾ, നൂതന തന്ത്രങ്ങൾ, ഫൂൾ പ്രൂഫ് പ്ലാനുകൾ, ആപ്ലിക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബ്ലൂപ്രിന്റുകൾ, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ദിശകൾ, നിങ്ങളുടെ അതുല്യമായ ബിസിനസ്സ് ഫലങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിശദമായ നടപടികൾ എന്നിവ നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരയുന്ന മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. ആവശ്യങ്ങളും കൃത്യമായ സാഹചര്യവും. പക്ഷേ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഈ ആശയങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ഫലങ്ങൾക്കായി പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും!

ഒന്നിലധികം വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉടനീളമുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും ക്ലയന്റുകളുമായും വിഭവങ്ങളുടെ ആഗോള ശൃംഖലയുമായും, WTE നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും ഏത് ബിസിനസ്സിലോ വ്യവസായത്തിലോ വിപണിയിലോ കൺസൾട്ടന്റുകൾക്ക് പുതിയ വിതരണ ചാനലുകളും പരിവർത്തന ഫലങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയും.

 

പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഉണ്ടോ?

ഘട്ടം 1. പ്രശ്നങ്ങളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുക. 

ഘട്ടം 2. WTE നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ വെല്ലുവിളികളോ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ പരിഹാരം കൺസൾട്ടൻറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തൽക്ഷണവും സമഗ്രവും പൂർണ്ണമായും ചിത്രീകരിച്ചതുമാണ് (മിക്ക കേസുകളിലും, മോഡലിന് ഒന്നിലധികം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുക):

  • എന്തുചെയ്യും.
  • ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം.
  • കുറഞ്ഞത് നാല് വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, മാതൃകകൾ, വാന്റേജ് പോയിന്റുകൾ - വ്യവസായം തിരിച്ചുള്ള, ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരിച്ചുള്ള, പ്രശ്ന തിരിച്ചുള്ള, വെല്ലുവിളി തിരിച്ചുള്ള.
  • മിനിമം പരിശ്രമം, അപകടസാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം.
  • എന്തുകൊണ്ട്, എപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം - ആ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ പരമാവധി വിജയത്തിനും സ്വാധീനത്തിനും.

നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബിസിനസ്സ് സാഹചര്യമോ പ്രശ്‌നമോ വെല്ലുവിളിയോ എടുക്കാം… കൂടാതെ അത് സമർത്ഥമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും through അതിലൂടെ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായ പരിഹാരം WTE കൺസൾട്ടൻറുകൾ.

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ഐഡിയകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഘട്ടം 1. നിങ്ങൾ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുക. 
ഘട്ടം 2. WTE നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാധ്യമായതിലും വേഗത്തിൽ നേടുന്നതിനുമായി പത്ത് മുതൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വരെ വിശദമായ മുന്നേറ്റ തന്ത്രങ്ങൾ, ടേൺകീ-നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഫലം-നിശ്ചിത, ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടപ്പാക്കൽ പദ്ധതികൾ കൺസൾട്ടൻറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.
ഈ ആശയങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശക്തരായ എതിരാളികളെ ബാധിക്കുന്നതെന്തെന്ന് അറിയുന്നതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ, മറികടക്കാൻ, out ട്ട്-മാർക്കറ്റ്, outs ട്ട്‌സെൽ, per ട്ട്‌പെർഫോം, out ട്ട്-ലാഭം, ലാഭം എന്നിവ നേടാനാകും. 
നിങ്ങൾക്ക് എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ വളർച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, വിപണികളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക, ഗണ്യമായ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുക, ഏതൊരു ബിസിനസ്സ്, വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ വിപണിയിലും നിർണ്ണായകവും ഉടനടി മത്സരപരവുമായ നേട്ടം നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

BREAKTHROUGH അവസരങ്ങൾക്കായി തിരയുകയാണോ?

ഘട്ടം 1. നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ട ബിസിനസ്സ്, വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ വിപണി എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുക. 
ഘട്ടം 2. WTE അവഗണിച്ച അവസരങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കാത്ത വിഭവങ്ങൾ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആസ്തികൾ, പ്രവർത്തനരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ലാഭകരമായ പുതിയ വരുമാന സ്ട്രീമുകൾ, ലാഭ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പണമൊഴുക്ക് ബോണൻസകൾ എന്നിവ കൺസൾട്ടൻറുകൾ നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തും, കൂടാതെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിന്റെ അവബോധത്തെയും അവ എങ്ങനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
നിങ്ങൾക്ക് “യഥാർത്ഥ ജീവിതം” ഉദാഹരണം നിറഞ്ഞ വഴിത്തിരിവ് അവസരങ്ങൾ, കേസ് സ്റ്റഡി ചിത്രീകരണങ്ങൾ, ദിശകൾ, വിശദമായ ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ പ്രധാനപ്പെട്ടതോ നിർണായകമോ ആയ ബിസിനസ്സ്, സാമ്പത്തിക, മാനേജുമെന്റ്, വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രശ്‌നം നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മേലിൽ സ്വന്തമായിരിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പ് നൂറ് തവണ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ചിത്രീകരിക്കുക…

നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മേശയിലിരുന്ന്:
  1.  പരിഹരിക്കാനുള്ള നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും.
  2. നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റ് നേടുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി, നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റിനെക്കാൾ നിങ്ങൾ വളരെ പിന്നിലാണ്.
  3. ഒരു ഡീൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന അവസരത്തിന്റെ അടിയന്തിര ആവശ്യം.
ആശയക്കുഴപ്പം, സമ്മർദ്ദം, സമ്മർദ്ദം എന്നിവയുടെ വിയർപ്പിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം WTE കൺസൾട്ടന്റുകളും വിശ്രമവും. WTE കൺസൾട്ടൻറുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും, ഏത് സമയപരിധിക്ക് മുമ്പായി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സാധ്യമായതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട മുന്നേറ്റ അവസരങ്ങൾ നൽകും!
ന്റെ സേവനങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ മൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുമോ? WTE എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ? ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക.

ചുവടെയുള്ള ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക